1.Еднократно посещение и индивидуална тренировка може да резервирате през онлайн платформата на Pulsekids, като се изисква плащане за съответната услуга. При резервация на място в спортна зала, закупуването на услугата се състои при наличност на свободни места за груповите занимания и индивидуални тренировки.
2.Преди закупуването на една от услугите се изисква попълнена декларация за съгласие с общите условия и правилника за посещение в спортна зала PulseKids.
3.Времетраенето на еднократно групово посещение зависи от възрастовата група, в която попада вашето дете (1-3г. – 45 мин.,4-16 г. – 60 мин.).
4.Всяка индивидуална тренировка е с времетраене 60 мин.
5.При индивидуалната тренировка, един треньор отговаря единствено и само за детето, което е закупило тази услуга. По време на индивидуалната тренировка не може да бъдат включени други участници без съгласието или желанието на родител.
6.При закупена услуга за еднократно групово посещение, в случай на направена онлайн резервация/покупка за дадена група и час. Клиента има право да отмени резервацията/покупка веднъж, 1 час., преди началото на заниманието в противен случай посещението се брои за състояло се. След отменена резервация/покупка при повече от 1 час., преди началото на заниманието, клиента има право да запази за друг ден или час в рамките на 30 дни. Съответната сума от онлайн покупката/резервация остава в профила на клиента и може да бъде използвана за закупуване на услуги предлагани в Pulsekids в рамките на 30 дни.
7.При не явяване на резервирана индивидуална тренировка сумата не се възстановява.
8.PulseKids си запазва правото за отмяна на индивидуална тренировка при създала се извънредна ситуация, която възпрепятства провеждането ѝ, като сумата за закупената услуга се запазва в профила на клиента и получава 10% отстъпка за следващо посещение.