Договори и декларации

Попълването на договори и декларациите  за информираност и безопасност на децата в Pulse Kids е от съществено значение, тъй като това осигурява оптимална грижа и защита, както на децата, така на вас и нас в зависимост от общите нужди и специални изисквания.