ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТЕН ПЛАН И

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА PULSE KIDS

СЪЩНОСТ И ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА АБОНАМЕНТЕН ПЛАН в PULSE KIDS. ВИДОВЕ АБОНАМЕНТИ. ЕДНОКРАТНИ ПОСЕЩЕНИЯ. Pulse kids

Pulse Kids е нова и иновативна спортно-образователна програма, в която децата между 1 и 12 години спортуват, усвояват нови умения, развиват двигателните си качества (сила, издръжливост, гъвкавост, ловкост и бързина), по време на игра и забавление. Заниманията и тренировките на Pulse Kids се извършват в професионално оборудвани гимнастически зали с уреди, предназначени специално за деца, където момчета и момичета имат възможност да учат и усъвършенстват в обезопасена среда с помощта на специалисти на Pulse Kids. Посредством забавни игри, приложни упражнения и акробатични елементи децата развиват както двигателни, така и социални умения (работа в екип, самоинициативност, преодоляване на страхове и др.) в групи.

Тренировките за деца Pulse Kids следват структурирана програма, разработена за всяко занимание, която е съобразена с възрастта и основни принципи за правилно усвояване на различни умения от професионални специалисти в гимнастиката. Всяка тренировка за децата над 3 години започва с кратка подготвителна част, в която треньорите провеждат загряване и демонстрират специално разработени комплекси от общо развиващи упражнения с уред и без уред. В основната част на всяко занимание децата се разделят на малки групи и преминават през три от гимнастическите уреди. В края на тренировките децата отново се събират за заключителна част, в която играят игра заедно и си казват “довиждане” с всички треньори.

Заниманията за най-малките, от 1 до 3 години, задължително се провеждат с активното участие на родител (настойник), който помага на детето да се включва в игрите и забавните предизвикателства в залите на Pulse Kids. Родителите (настойниците) на деца от 3 до 12 години, могат да изчакват децата в помещение – затворена тераса, откъдето могат да наблюдават заниманията в залата и имат възможност за консумация на или чай. Присъствието на родител (настойник) във възрастовата група от 3 до 12 години не е задължително, ако децата могат да се обслужват сами в тоалетна и съблекалня.

Екипът на Pulse Kids полага всички усилия, за да осигури безопасността на децата в залата и във фоайето. Отговорността за безопасното влизане и излизане на децата от залата е на родителите, настойниците или други възрастни, които го придружават по време на заниманията и се задължават да спазват вътрешните правила. Във фоайето децата са под наблюдението на възрастния, с когото са дошли.

Тренировките в Pulse Kids в зависимост от възрастта на децата се провеждат два или три пъти седмично, с възможност за избор колко пъти седмично да се включи детето. Продължителността на заниманията за най-малките ни деца (1-4 години) е 45 минути, а при по-големите над 4 години е 60 минути. Графикът на тренировките на отделните групи се обявява и актуализира на сайта: https://pulsekids.bg/

Тренировките в Pulse Kids се извършват под контрола на видеонаблюдение и видеозаписи със срок за съхранение до 48 часа, достъп до които имат единствено специално оторизирани служители на Pulse Kids.

Договор за ползване на услугата Pulse Kids се сключва от законния представител (родител, настойник) на дете на възраст от 1 до 12 години, след запознаването с Общите условия, приложимите документи относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни, предоставянето на задължителните информация, съгласия и декларации относно законния представител на детето и относно детето и след подписването на Регистрационна форма на Pulse Kids.

Pulse Kids издава на родителя клубна карта на детето и гривна, чрез които се осигурява достъпа до залите и съблекалните на Pulse Kids в гр. София на адрес: бул. “Цариградско шосе” 54Б 1784 Младост 1.

Идентифицирането на децата по време на тренировките и за целите на настоящия договор се извършва единствено със собственото име на детето или друго обръщение, което е посочено от родителя/настойника, заедно с добавка, която се генерира автоматично от системата на Pulse Kids. Други лични данни не се събират, обработват и съхраняват от Pulse Kids.

Възрастови групи. Видове абонаментни планове. Еднократни посещения.

Видове групи според възрастта:

Група 1 (1 – 2 години), максимален брой деца 12 бр.

Група 2 (2 – 3 години), максимален брой деца 12 бр.

Група 3 (3 – 4 години), максимален брой деца 16 бр.

Група 4 (4 – 6 години), максимален брой деца 21 бр.

Група 5 (6 – 8 години), максимален брой деца 21 бр.

Група 6 (8 – 10 години), максимален брой деца 21 бр.

Група 7 (11+), максимален брой деца 21бр.

Видове абонаменти планове Pulse Kids

Абонамент10 вноски (месечно)2 вноски (семестър)1 вноска (годишно)
Основен (1 посещение седмично)120лв.550лв.990лв.
Засилен (2 посещения седмично)180лв.840лв.1490лв.

Еднократно посещение – 40 лв.

Индивидуални тренировки – 50 лв.

Групово посещения и индивидуална тренировка

Първото групово посещение на тренировките Pulse Kids винаги е безплатно, за да имат възможности родителите и децата да опознаят обстановката, треньорите и останалите деца и да преценят харесва ли им услугата.

Еднократно посещение и индивидуална тренировка може да резервирате през онлайн платформата на Pulsekids, като се изисква плащане за съответната услуга.
При резервация на място в спортна зала, закупуването на услугата се състои при наличност на свободни места за груповите занимания и индивидуални тренировки.
Преди закупуването на една от услугите се изисква попълнена декларация за съгласие с общите условия и правилника за посещение в спортна зала PulseKids.
Времетраенето на еднократно групово посещение зависи от възрастовата група, в която попада вашето дете (1-3г. – 45 мин.,4-16 г. – 60 мин.).
Всяка индивидуална тренировка е с времетраене 60 мин.
При индивидуалната тренировка, един треньор отговаря единствено и само за детето, което е закупило тази услуга. По време на индивидуалната тренировка не може да бъдат включени други участници без съгласието или желанието на родител.
При закупена услуга за еднократно групово посещение, в случай на направена онлайн резервация/покупка за дадена група и час. Клиента има право да отмени резервацията/покупка веднъж, 1 час., преди началото на заниманието в противен случай посещението се брои за състояло се. След отменена резервация/покупка при повече от 1 час., преди началото на заниманието, клиента има право да запази за друг ден или час в рамките на 30 дни. Съответната сума от онлайн покупката/резервация остава в профила на клиента и може да бъде използвана за закупуване на услуги предлагани в Pulsekids в рамките на 30 дни.
При не явяване на резервирана индивидуална тренировка сумата не се възстановява.
PulseKids си запазва правото за отмяна на индивидуална тренировка при създала се извънредна ситуация, която възпрепятства провеждането ѝ, като сумата за закупената услуга се запазва в профила на клиента и получава 10% отстъпка за следващо посещение.

ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА АБОНАМЕНТЕН ПЛАН, ПЛАЩАНЕ.

Плащане, чрез директен дебит:

Този подход има няколко предимства както за клиентите, така и за Pulse Kids. За клиентите, директният дебит предлага удобство и предсказуемост, тъй като те не трябва да се притесняват за ръчното плащане на абонаментите всеки месец. Вместо това, плащането се извършва автоматично и точно от техните банкови сметки .Директният дебит е популярен метод за плащане, който позволява автоматично и безпроблемно събиране на плащания от банковата сметка на клиента. Той се използва широко както от физически лица, така и от компании и организации.
При директния дебит, клиентът дава разрешение на получателя на плащането (например доставчик на услуги или търговец) да събира сума от неговата банкова сметка. Този процес става автоматично и редовно, в съответствие с договорените условия между клиента и получателя на плащането.

Директният дебит предлага няколко предимства. Първо, той е удобен за клиентите, тъй като не изисква ръчно въвеждане на плащането всеки път. Вместо това, сумата се събира автоматично и точно от банковата сметка на клиента.

Освен това, директният дебит е полезен инструмент за получателите на плащането. Те могат да се възползват от постоянното и предсказуемо поток на приходи, като същевременно намаляват риска от несъбиране на плащания или забавяне на транзакциите.

В много страни, директният дебит е регулиран от специални правила и стандарти, които гарантират сигурността и надеждността на процеса. Клиентите имат право да отменят или спират автоматичните плащания по всяко време, а получателите на плащането трябва да спазват определени правила за събиране и обработка на данните на клиентите.

Общо казано, директният дебит е удобен и ефективен начин за автоматично събиране на плащания, който предлага предимства както за клиентите, така и за получателите на плащането.

Aбонаментите в Pulse Kids са обвързани с директен дебит, това означава, че клиентите подписват договор за автоматично събиране на месечните такси от техните банкови сметки.

Абонаментният план в Pulse Kids е едногодишен с едномесечни периоди за плащане на услугата, които започват от дата на закупуване до същата дата на следващия месец на сключване на договора. Месечните плащания на цената на услугата се извършват съгласно избрания начин на плащане от КЛИЕНТА на Pulse Kids при подписването на Регистрационния формуляр. Абонаментният план е за срок от 12 месец при условие, че е платен от КЛИЕНТА на Pulse Kids авансово на датата на сключване на договора само съобразно условията, посочени в Регистрационната форма, които касаят начина и сроковете на плащане по абонаментния план, мястото, срокът и условията за извършване на тренировките и други, според възможностите на Pulse Kids и предпочитанията на КЛИЕНТА на Pulse Kids. Правата и задълженията, които произтичат по силата на закона и от Правилата на Pulse Kids, не могат да бъдат диференцирани и са еднакви за всички членове. Разсрочено на 9 вноски – Като при закупуване на абонамента плащате първата вноска и последната , при предварително прекратяване на абонамента, таксата за последния месец е валидна за следващия месец от датата на прекратяване за ползване на закупената услуга. Това е начинът на плащане, при който годишната такса се разделя на 9 месечни вноски Това е най-удобният начин за плащане, който предоставя възможност за гъвкавост и удобство за нашите клиенти

В случай, че КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids е избрал опция за авансово плащане на абонаментния план за период от 12 месеца, всички плащания по този договор и конкретизирани в регистрационната форма, се заплащат при подписването на Регистрационната форма, която е последен елемент за сключването на Договор. Плащанията по този договор представляват плащания по абонаментен план и са невъзстановими.

В случай, че КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids е избрал опция за месечни плащания чрез кредитна или дебитна карта, последният се задължава да погасява месечните си вноски за срока на договора, съгласно договореното в регистрационната форма – брой вноски, размер и падеж. Подписът на КЛИЕНТА на Pulse Kids върху Регистрационната форма е потвърждение за информираното му съгласие, че предоставя правото да се дебитира кредитната/дебитната карта на члена със сумите за всяко дължимо плащане към КЛУБА, без да е необходимо клиентът да бъде информиран за това. В случай, че разполагаемата наличност по кредитната/дебитната карта, предоставена от клиента в Регистрационната форма не покрива сумата, дължима към Pulse Kids за съответния месец, то клиентът е длъжен да представи в срок от 3 работни дни друга такава или в същия срок да плати всички дължими до края на срока на договора вноски. В случай на забава над 7 дни по заплащането на коя да е сума или вноска по настоящия договор, клиентът на Pulse Kids дължи неустойка в размер на едномесечна такса еднократно .

КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids заплаща на Pulse Kids първоначална вноска по абонаментния план в размер на 50 /петдесет/ лева ,която се дължи изцяло при подписване на Регистрационния формуляр.

При унищожаване или загубване на клубната карта или гривна от КЛИЕНТА на Pulse Kids или от неговото дете, Pulse Kids преиздава нова клубна карта или гривна, за което КЛИЕНТА на Pulse Kids дължи допълнителна такса от 20 лева. Унищожената или загубена клубна карта или гривна се анулира от Pulse Kids.

Срокът за абонаментния план в Pulse Kids и дейностите, които децата на КЛИЕНТА на Pulse Kids могат да извършват, се определят от съответната група, вида на абонаментния план и условията в подписаната от КЛИЕНТА на Pulse Kids Регистрационна форма. Платени суми по абонамент не подлежат на възстановяване.

В случай на просрочено плащане на дължимите вноски, Pulse Kids има право да ограничи достъпа на КЛИЕНТА на Pulse Kids и неговото дете.

Pulse Kids има право да задържи всички платени суми по абонаментния план, при условие че те са необходими, за да бъдат покрити загуби и щети, причинени от КЛИЕНТА на Pulse Kids и/или неговото дете, за което носят отговорност съгласно гражданското законодателство.

След сключването на настоящия договор уговорения в него размер, условия и начин на плащане не могат да бъдат променяни едностранно, а само с писмен анекс, подписан от двете страни по договора, включително и при прехвърляне правата и задълженията на Pulse Kids на трето лице . Цената на Абонаментен план за календарен месец, който започва от дата на сключване на договора на съответния месец, може да бъде променена едностранно от Pulse Kids с изменения в Общите условия и клубните правила, обявени на сайта на интернет страницата: https://pulsekids.bg/ един месец преди дата на сключване на договора на месеца, в който се прилага новата цена на услугата. При промяна на цената на услугата, КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids има право да прекрати договора с Pulse Kids с едномесечно писмено предизвестие, като дължи цената на услугата за срока на предизвестие в размера, с който се е съгласил да плаща. Правата по предходното изречение за прекратяването на договора могат да се ползват и когато КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids узнае за промяната на цената на услугата при първото си посещение на КЛУБЪТ, след обявяването на промените в Общите условия и клубните правила, обявени на сайта на интернет страницата: https://pulsekids.bg/

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА PULSE KIDS. ТРАНСПОРТ, ДОВЕЖДАНЕ И ОТВЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА И ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА. БЕЗОПАСНОСТ И МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ.

3.1. Шкафчетата от КЛУБА ще бъдат изпразвани всяка вечер, а вещите, намерени в тях ще се съхраняват за определен период от време, посочен от КЛУБА. Вещите, които не бъдат потърсени от собствениците си в рамките на 1 месец, се считат за непотърсени, като КЛУБЪТ не носи отговорност за последващото им съхранение. КЛУБЪТ има право да начисли такса за изхвърляне на вещи, останали в шкафчето. КЛУБЪТ не носи отговорност за вещите и ценностите, оставени в шкафчетата или на територията на КЛУБА.

3.2. Персоналът на КЛУБА не е преминал медицинско обучение. В случай че някой от клиентите не е сигурен че е в добро физическо състояние или в способността за извършване на физически упражнения, същия следва да се консултира с лекар преди да започне да извършва упражнение.

3.3. КЛУБЪТ и персоналът не носят отговорност за щети, загуби или кражба на вещи или предмети от помещенията на Клуба (включително за личния транспорт и вещите находящи се в него).

3.4. КЛУБЪТ не е отговорен за смъртни случаи, наранявания, контузии причинени в резултат на ползването на КЛУБА, включително инциденти, причинени от използването на устройства, съоръжения и оборудване на КЛУБА.

Екипът на Pulse Kids има право да не допуска до фоайето и залата деца и възрастни с изявени грипоподобни симптоми, включително (но не само) кашлица, хрема и температура. Ако детето има алергична кашлица e необходимо да се предостави съответно медицинско удостоверение.

Децата трябва да са облечени в удобни дрехи, които им позволяват да се движат свободно. Обичайно те влизат в залата по чорапи, цвички и др. удобни за тях средства за тренировка , за да подобрят баланса и координацията си и да бъдат в безопасност. Не се допуска влизане в залата с всякакви тип обувки, бижута, храна и дъвки. Pulse Kids не носи отговорност за изгубени или откраднати предмети.

В случай, че дете възпрепятства или прекъсва провеждането на заниманието или е опасно за себе си, другите деца или членове на екипа, Pulse Kids ще направи всичко възможно, заедно с родителите и детето, да разрешим въпроса. Ако все пак поведението продължава да възпрепятства заниманията, детето ще бъде помолено да напусне заниманието временно или за постоянно. Pulse Kids не носи отговорност за вреди, причинени от дете на друго дете, ако екипът е приложил всички мерки за безопасност и въпреки това е настъпил инцидент, който не е под контрола на служителите на Pulse Kids

Ако по причини извън контрола на Pulse Kids заниманията не могат да бъдат провеждани присъствено в залата, обучението продължава онлайн по специално адаптирана програма. При отписване от програмата по време на форсмажорни обстоятелства важат общите условия за отписване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Pulse Kids

Pulse Kids се задължава да предоставя на КЛИЕНТИТЕ на Pulse Kids и техните деца достъп за ползване до съответните спортни зали и/или зони за релаксация за срока на този договор, в рамките на обявеното си работно време и в рамките определения график и продължителност на заниманията. Pulse Kids се задължава да поддържа в добро състояние и изправност спортните уреди и оборудването в залите и съответствието им със специфичните изисквания за тренировки на деца.

В определени случаи, Pulse Kids има право да затвори някои от неговите помещения поради необходимост от поддръжка, обновяване, ремонтни дейности и други подобни.

Pulse Kids се задължава в случай на техническа профилактика, или други дейности в спортните зали, които възпрепятстват КЛИЕНТА на Pulse Kids да ползва услугите за период повече от 1 месец, да удължи действието на договора с времето на тяхното продължение.

В случай на незаплащане на уговорената цена по начина и в срока посочени в договора Pulse Kids има право да откаже достъп до залите и откаже предоставяне на услугите до заплащане на дължимите суми, в този случай срокът на договора не се удължава.

Pulse Kids има право да откаже достъп на КЛИЕНТИТЕ на Pulse Kids и неговото дете в случай, че не представят клубна карта и гривна при влизане в обектите на Pulse Kids.

Pulse Kids си запазва правото да променя графика и периодичността на занимания, да увеличава и намалява техния брой и вид, за което своевременно информира КЛИЕНТИТЕ на Pulse Kids.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ на Pulse Kids

Детето на КЛИЕНТА на Pulse Kids има право да ползва услугите на Pulse Kids за срока, отбелязан в Регистрационната форма, считано от датата на стартиране на настоящия договор в рамките на обявения график за тренировки, в която е записано и участва детето на КЛИЕНТА на Pulse Kids.

КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids е длъжен да се увери, че детето му е в състояние и няма медицински и други причини за ползването на услугите на Pulse Kids. В случай на съмнение за способностите на детето да участва пълноценно и безопасно в тренировките на Pulse Kids, КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids е длъжен да се консултират с треньора или с друг представител на Pulse Kids.

Pulse Kids нямат право да използват обекти, съоръжения или оборудване, които не са предназначени за тренировките Pulse Kids.

КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids носи отговорност за вреди, причинени от действия или бездействия на детето му, съобразно Закона за задълженията и договорите.

КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids се задължава да води и взема детето си от Pulse Kids лично и няма право да преотстъпва абонаментната си карта, респективно ползването на съоръженията в клуба, на трети лица. КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids има право да упълномощи писмено трети лица, които да водят и вземат детето му, за което е длъжен да уведоми треньора или служител на Pulse Kids.

5.6. Всеки КЛИЕНТ на Pulse Kids е длъжен да спазва следните правила:

● При влизане в КЛУБА да предоставя клубната си карта/гривна на служител рецепция.

● Може да посещава КЛУБА само при наличието на съответната избрана група от него за денят.

● Да ползва чисти чорапи, цвички в залите. Забранено е влизането с обувки.. Забранени са чехли и джапанки в залите за групови занимания.

● Клиентите се задължават да не смущават реда в комплекса. Неизпълнението на Правилника; смущаването на реда и/или спокойствието на останалите Клиенти; нарушаване на етичните и морални норми за поведение на обществено място; постъпило оплакване от двама или повече членове; неспазване на изисквания за лична хигиена; смущаване ползването на обекта от други клиенти; вдигане на шум; грубо отношение и/или обиди към персонала или други клиенти; разрушаване, рушене или повреждане на имущество на територията на клуба; вулгарно поведение, дава право на Куба да прекрати този Абонаментен план, без да е необходимо предизвестие и без възстановяване на платените такси. В такъв случай Клуба не носи никаква отговорност от каквото и да било естество спрямо лицето, чието абонаментно правоотношение е прекратено.

● На КЛИЕНТИТЕ НА КЛУБА не е позволено да таксуват други клиенти за лични съвети за трениране или подобни, без специалното съгласие на управлението на КЛУБА.

● КЛИЕНТИТЕ НА КЛУБА трябва да спазват хигиената в комплекса и да не внасят храна и стъклени бутилки на територията на комплекса.

● Шкафчетата в съблекалните трябва да се освобождават преди напускане на обекта. Не се разрешава заключване на лични вещи в шкафчетата след приключване на работното време.

● В случай, че КЛИЕНТ НА КЛУБА повреди или счупи собственост, оборудване или инвентар на клуба, то щетите се заплащат от повредил имуществото по цени определени от клуба.

● Не се допуска присъствието на придружители на трениращите КЛИЕНТИ (като охрана и др.),единствено на деца от 1г. до 3г. възраст са придружавани от родител.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА АБОНАМЕНТЕН ПЛАН.

Абонаментния план може да бъде прекратен без предизвестие от страна на Pulse Kids, когато продължаването му може да навреди на репутацията и интересите му, по специално заради агресивно поведение или опасни актове на вандализъм, както и при неизпълнение на което и да е от задълженията на КЛИЕНТ на Pulse Kids и неговото дете по този договор. В този случай не се възстановяват плащания по договора извършени до този момент. В случай, че към датата на прекратяване на този договор КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids не е заплатил всички вноски по абонаментния план на Pulse Kids до края на срока на договора, КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids се задължава да ги заплати незабавно, дори и такива с ненастъпил падеж към датата на прекратяването.

Абонаментния план в Pulse Kids може да бъде прекратен без предизвестие от страна на КЛИЕНТА на Pulse Kids в случай, че Pulse Kids не изпълни задължението си да осигури на детето му упражняването на правата му да участва в заниманията и тренировките в обема съответстващ на Регистрационната форма за период по-дълъг от 60 дни. За да се ползва КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids от това свое право трябва да налице кумулативно две предпоставки: 1. КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids да е изпратил до Pulse Kids в 7-дневен срок от установяване на нарушението, писмено уведомление, че е налице неизпълнение от страна на Pulse Kids в тази хипотеза с конкретно посочване на неизпълнението. 2. КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids трябва да е изпълнил своевременно всички свои задължения по договора, в т.ч. към датата на изпращане на уведомлението за прекратяване на договора да е напълно изправна страна по този договор и да няма незаплатени задължения към Клуба. Платени вноски по този договор не подлежат на възстановяване. Правата по настоящата клауза не могат да бъдат упражнени в случай, че неизпълнението на задължението на Pulse Kids се дължи на извънредно обстоятелство, задължение, установено с нормативен акт или разпореждане на административен орган.

Годишния абонаментен план може да бъде „замразен“ в случай на настъпило извънредно обстоятелство като внезапно или тежко заболяване на КЛИЕНТА на Pulse Kids и/или на неговото дете, което осуетява възможността му да използва услугите от Pulse Kids, КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids има право да поиска, замразяване на посещенията по договора сключен с Pulse Kids, като не се предоставя удължаване на договора. КЛИЕНТЪТ има право да използва всяко заплатено посещение в рамките на договорните отношения.

За упражняване на опцията „замразяване на абонаментен план“ е необходимо КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids да попълни и подаде лично на място в Pulse Kids писмено заявление (по образец) в срок минимум 5 дни преди датата на закупуване на абонамента, който ще замрази абонаментния план, в което заявление задължително се посочват причините за искането.

С едномесечно писмено предизвестие от КЛИЕНТА на Pulse Kids, може да се прекрати абонаментния план на Клиента, при условие че Клиентът е заплатил изцяло всички месечни вноски по абонаментния план до датата на получаване на предизвестието от КЛУБА, както и КЛИЕНТА на Pulse Kids се задължава да заплати авансово вноските за следващия 1 месец от датата на получаване на предизвестието. КЛИЕНТА на Pulse Kids и неговото дете има право да използва услугите на Pulse Kids през следващия 1 месец, които е заплатил авансово.

За упражняване на опцията „прекратяване на абонаментен план“ е необходимо КЛИЕНТА на Pulse Kids да попълни и подаде лично на място в КЛИЕНТА на Pulse Kids или чрез платформата на интернет адрес: https://pulsekids.bg, писмено заявление (по образец) в срок минимум 30 дни преди датата на прекратяване на абонаментния план.

Договорът влиза в сила незабавно, когато е сключен на място в Pulse Kids или в случаите на продажба от разстояние, за които се прилага редът за влизане в сила, започване на изпълнение и право на отказ, предвиден в Глава четвърта, Раздел I. „Договори извън търговския обект и договори от разстояние“ на Закона за защита на потребителите и разпоредбите на Закона за електронната търговия.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Ако Pulse Kids не успее да реализира своите права по всяко време и поради каквато и да е причина, това няма да се тълкува като отказ от правата му. Ако Pulse Kids не се възползва от правата си за неизпълнение на договора от страна на клиентите това не се счита за одобрение на този тип поведение.

Ако някои от разпоредбите на тези условия за абонаментен план бъдат обявени за недействителни то това обявяване не влияе на валидността и ефективността на останалите разпоредби.

Pulse Kids може едностранно да прехвърля на трето лице всички свои права и задължения, произтичащи от този Договор. При прехвърлянето Pulse Kids осигурява необходимите гаранции за запазване на качеството на предоставяните на КЛИЕНТА на Pulse Kids и неговото дете услуги до прекратяването на Договора. Pulse Kids уведомява КЛИЕНТА на Pulse Kids за извършеното прехвърляне по подходящ начин, като за такова се счита и: публикация на интернет страницата: https://pulsekids.bg/ като посочва датата на публикацията, датата, на която ще влезе в сила договорът, по силата на който ще бъдат прехвърлени правата и задълженията, както и достатъчно данни за новия оператор, като например – фирма, седалище, ЕИК, адреси на търговските обекти, интернет адрес и телефон за връзка; Електронно съобщение, изпратено на електронния адрес, посочен от КЛИЕНТА на Pulse Kids в регистрационната форма. С подписването на този Договор се счита, че КЛИЕНТА на Pulse Kids изрично се е съгласил/приел правото на Pulse Kids да прехвърля на трети лица своите задължения, произтичащи от сключения договор. Предоставянето на лични данни на КЛИЕНТА на Pulse Kids на третото лице се извършва съобразно националното и европейското законодателство и съгласно Политиката за поверителност на личните данни на КЛИЕНТА на Pulse Kids и даденото съгласие от КЛИЕНТА на Pulse Kids в Регистрационната форма.

Решението на КЛИЕНТА на Pulse Kids и неговото дете дали и в какъв обем ще ползват услугите, предоставяни от Pulse Kids в срока по този договор не касае Pulse Kids и последният не му дължи възстановяване на каквито и да било суми, в случай, че КЛИЕНТА на Pulse Kids не се възползва от правото си да ползва услугите на Pulse Kids през срока на договора.

КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids заявява, че е запознат със съдържанието на Общите условия и правила на Pulse Kids, Политиката за защита на личните данни, съдържанието на информираното съгласие и съпътстващите декларации, всички неразделна част от настоящия договор и ги приема с подписването на този договор на хартиен и/или електронен носител или с отбелязването („check“) на съответните места.

Адресираните до Pulse Kids предложения, жалби и молби се разглеждат и решават от Pulse Kids не по-късно от един месец от получаването им, като жалбоподателят се информира писмено за резултата.

Спорове между страните по настоящия договор и Общи условия могат да се решават по реда за разглеждане на предложения, жалби и молби, по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително пред компетентния регулаторен орган. Съдействието на Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения може да бъде поискано след като спорът е отнесен за решаване на Pulse Kids и е налице решение – адрес: гр. София, пл. Славейков 4А, тел. 02/ 9330 589, интернет страница www.kzp.bg; имейл: [email protected]. Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги за решаването му може да се използва Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: https://ec.europa.eu/odr.

Всички спорове между Pulse Kids и КЛИЕНТА на Pulse Kids по регистрационния формуляр и по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие или решение чрез способите по предходната точка, всяка от страните може да отнесе спора пред компетентния съд в гр. София.

Забележка: Pulse Kids си запазва правото да допълва и/или изменя изброените по-горе правила и условия по регистрационния формуляр и договора за абонаментен план, които влизат в сила по отношение на КЛИЕНТА на Pulse Kids в срок от 30 дни от датата на обявяването на изменените и/или допълнени правила и условия на сайта: https://pulsekids.bg/