ИГРА - СПОРТ- РАСТЕЖ

Закупи абонамент

Какво да знаем….

Абонаментни планове и начини на плащане

Абонамент за цялата учебна година: Еднократно заплащане за цялата година.

Абонамент на месечни вноски: заплащате  за всеки месец от учебната програма преди първо число от месеца.

*В цената на абонаментните планове не влизат останалите услуги, предлагани от центъра.