ИГРА - СПОРТ- РАСТЕЖ

Закупи абонамент

Какво да знаем….

Абонаментни планове и начини на плащане

Начална дата за стартиране на абонаменти по програмата Pulse Кids – 25.09.2023 г.

Абонамент за цялата учебна година: Еднократно заплащане преди старта на програмата Pulse Kids.

Абонамент на две семестриални вноски: Таксата се разделя на две вноски за всеки срок от учебната година, платима в началото на всеки семестър.

Абонамент на месечни вноски: заплащате  за всеки месец от учебната програма преди първо число от месеца.

*В цената на абонаментните планове не влизат останалите услуги, предлагани от центъра.